การตั้งค่ามาตรฐานของเครื่องปริ้นเตอร์ในคอมพิวเตอร์

มีลูกค้าถามมาบ่อยครั้งว่าอยู่ดีๆทำไมเครื่องปริ้นพิมพ์ช้ามาก ซึ่งส่วนมากอยู่ที่การตั้งค่าการพิมพ์ คือ...