วิธีดึงกระดาษติดออกจากเครื่องพิมพ์ที่ไม่มีช่องเปิดด้านหลัง

เป็นปัญหาที่พบกันบ่อยๆ ก้บระบบป้อนกระดาษของเครื่องพิมพ์เสียหายและหลายรุ่นซ่อมไม่คุ้มเลยต้องซื้อเครื่...

วิธีการดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ที่ป้อนกระดาษด้านล่าง

วิธีการดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ที่ป้อนกระดาษด้านล่างทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกัน...