เข้าหัวสายแลน CAT 6

วิธีเข้าหัวสายแลน CAT 6
อุปกรณ์
“LINK” CAT 6 CABLE US9106A
“LINK” CAT 6 RJ45 PLUG
“LINK” CAT 6 LOCKING PLUG BOOT US662X
“LINK” TL-1103R CRIMP TOOL

*** แก้ไขข้อมูลนาทีที่ 3:20 … ถ้าระบบใช้สาย CAT 5 + Gigabit Switching Hub + PC Gigabit LAN จะมีความเร็วสูงสุดประมาณ 70 MB/s หรือรองรับความเร็วอินเตอร์เน็ตสูงสุดที่ 560 Mbps
ถ้าใช้สาย CAT 6 + ระบบ Gigabit ทั้งหมด จะได้ความเร็วสูงกว่าประมาณ 1 เท่า อ้างอิงจาก https://becomshop.com/blog/2016-03-14-658 ***