Epson LQ-310 หัวพิมพ์ติด ผ้าหมึกย่น ตัวหนังสือเข้มไม่เท่ากัน

    Epson LQ-310 หัวพิมพ์ติด ผ้าหมึกย่น ตัวหนังสือเข้มไม่เท่ากัน

  • 7 ก.ย. 2562
  • เครื่องพิมพ์
  • 1,913 

อาการหัวพิมพ์ติด ผ้าหมึกย่น ตัวหนังสือเข้มไม่เท่ากัน อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้เช่น แกนเหล็กกลมที่หัวพิมพ์สกปรก ลูกยางสึกหรอเสื่อมสภาพ ผ้าหมึกเป็นขุย หัวพิมพ์เข็มหัก ตลับผ้าหมึกรึฟิลผ้าหมึกมาหลายครั้งจนเสื่อมภาพหรือประกอบคืนไม่เรียบร้อย หรือสาเหตุอื่นๆ