วิธีการติดตั้ง Wifi เครื่องพิมพ์ Canon รุ่นไม่มีหน้าจอข้อความ

    วิธีการติดตั้ง Wifi เครื่องพิมพ์ Canon รุ่นไม่มีหน้าจอข้อความ

  • 12 ก.ค. 2558
  • เครื่องพิมพ์
  • 80,177 

ครั้งนี้มาติดตั้ง WiFi กับเครื่องที่ไม่มีหน้าจอแสดงผลกันบ้าง อย่างเช่นรุ่น IP7270 IX6870 IP8770 Pro100 MG3570  เป็นต้น ต่อเนื่องมาจากวิธีการติดตั้ง Canon MX series แบบใช้ Wifi ที่มีหน้าจอช่วยในการติดตั้ง Wifi

ในที่นี้จะใช้รุ่น MG3570 เป็นตัวอย่างในการติดตั้ง ส่วนรุ่นอื่นๆก็น่าจะใช้แนวทางเดียวกัน

ตอนติดตั้ง Driver ผมชอบติดตั้งเฉพาะส่วนที่ให้เครื่องปริ้นใช้งานได้สมบูรณ์เท่านั้น

ส่วนเสริมหรือตัวช่วยอื่นๆไม่ค่อยนิยมติดตั้งเพราะบางตัวก็ไม่ได้ใช้และกินทรัพยากรของเครื่องโดยเปล่าประโยชน์

ถ้าติดตั้งจากแผ่น CD ตัวติดตั้งจะอยู่ที่ Dirve CD ของเราwinDriverSETUP.exe

DrvSetup-CD

 

ถ้าตัวติดตั้งจากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาก็ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ได้เลยจะมีการเรียกตัวติดตั้งให้เองอัตโนมัติ

DrvSetup-Download-2

 

1. เปลี่ยนภาษากันก่อนที่ Language เลือกเป็นภาษาไทย แล้วกดถัดไป

Canon wifi setup-01

Canon wifi setup-02

Canon wifi setup-03

 

2. ตอบ ใช่ จะเริ่มทำการติดตั้ง

Canon wifi setup-04

Canon wifi setup-05

 

3. เลือก ใช้เครื่องพิมพ์ที่เชืิ่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย > ถัดไป

Canon wifi setup-06

Canon wifi setup-07

 

4. เลือก ติดตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายด้วย USB > ถัดไป

Canon wifi setup-08

 

5. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับคอมฯ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ แล้วตัวติดตั้งจะดำเนินการต่อ

Canon wifi setup-09

Canon wifi setup-10

 

6. ตัวติดตั้งจะแสดงรายการ Wifi ที่ใช้ได้ > เลือก Wifi ที่เราต้องการเชื่อมต่อ > ถ้ามีรหัสป้องกันไว้ก็ให้กรอกรหัสด้วย > แล้วกด เชื่อมต่อ

Canon wifi setup-11

Canon wifi setup-12

 

7. เมื่อตัวติดตั้งทำงานเรียบร้อยให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมฯ > ถัดไป

Canon wifi setup-13

 

8. ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ก็จะแสดงชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์กับจุด Wifi ที่เชื่อมต่อ > กดเสร็จสมบูรณ์ เป็นอันติดตั้งเครื่องพิมพ์เรียบร้อย

Canon wifi setup-14

 

เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์นี้กับคอมฯเครื่องอื่นๆ ก็จะดำเนินการตามข้อ 1-4 แล้วตัวติดตั้งจะแสดงชื่อเครื่องพิมพ์มาให้ติดตั้งเลย โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสาย USB กับคอมฯอีก

Canon wifi setup-15////////////////////
facebook คอมเม้นท์เก่า