0

Epson LQ-310 หัวพิมพ์ติด ผ้าหมึกย่น ตัวหนังสือเข้มไม่เท่ากัน

🐈 2,570 views

อาการหัวพิมพ์ติด ผ้าหมึกย่น ตัวหนังสือเข้มไม่เท่ากัน อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้เช่น แกนเหล็กกลมที่หัวพิมพ์สกปรก ลูกยางสึกหรอเสื่อมสภาพ ผ้าหมึกเป็นขุย หัวพิมพ์เข็มหัก ตลับผ้าหมึกรึฟิลผ้าหมึกมาหลายครั้งจนเสื่อมภาพหรือประกอบคืนไม่เรียบร้อย หรือสาเหตุอื่นๆ

  • Share post